מחירון

כל הטיולים אורכים שעתיים וחצי עד שלוש

מחירים :

טיול בדד ליחיד

850 שח לטיול ליחיד באזור הבונים דור

 

טיול זוגי

950 שח לטיול זוגי פרטי באזור הבונים דור

 

טיול משפחתי או קבוצתי

אזור הבונים דור 850 שח לחותר ראשון 

100 שח לכל משתתף נוסף

 

מחירים עשויים להשתנות ללא התראה מוקדמת, מחיר לא ישונה לאחר שהוזמן טיול