מחירון

כל הטיולים אורכים שעתיים וחצי עד שלוש

מחירים :

 

טיול זוגי

950 שח לטיול זוגי פרטי באזור הבונים דור

850 שח באזור קיסריה ושדות ים

 

טיול משפחתי או קבוצתי

850 שח באזור קיסריה ושדות ים

 950 שח באזור הבונים דור

לשני חותרים ראשונים 

100 שח לכל משתתף נוסף

דוגמא: 5 חותרים ישלמו 1150 בקיסריה או 1250 באזור הבונים

 

מחירים עשויים להשתנות ללא התראה מוקדמת, מחיר לא ישונה לאחר שהוזמן טיול