מחירון

טיול זוגי

 750 שח לטיול זוגי פרטי

 

טיול משפחתי או קבוצתי 

2 משתתפים, 375 שח למשתתף

 3 משתתפים, 285 שח למשתתף 

4 משתתפים, 235 שח למשתתף

5 משתתפים, 210 שח 

6 משתתפים ומעלה 150 - 200 למשתתף, תלוי בגודל הקבוצה 

טיול משותף המורכב ממספר קבוצות שונות 

175-200 שח למשתתף

מחירים עשויים להשתנות ללא התראה מוקדמת, מחיר לא ישונה לאחר שהוזמן טיול